Català / Español / English  ·  TEL. 933 775 166 · EMAIL info@institutjoanmiro.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Vull ser ...

2018/06/17

Orientacions per la tria d'itinerari en batxillerat

L'Educació Secundària es divideix en dues etapes: l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la Postobligatòria. Un dels ensenyaments de l'etapa postobligatòria és el Batxillerat, que està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics, que es poden fer en quatre anys com a màxim.

 

1. ORGANITZACIÓ GENERAL

 

El currículum del Batxillerat, que és el conjunt d'ensenyaments que l'alumne ha d'assolir al llarg de tot el procés d'aprenentatge d'aquesta etapa, es divideix en dues grans parts:

 

  • Una part comuna. Està formada per les matèries comunes que cursen tots els alumnes.
  • Una part diversificada. Està formada per les matèries de modalitat i les matèries optatives, triades per l'alumne.
     

A cada matèria se li assigna un nombre setmanal d'hores de classe que va d'1 a 4 hores. Cada alumne ha de cursar un mínim de 30 hores setmanals per curs.

2. MODALITATS

 

El Batxillerat presenta 3 modalitats:

 

  • Modalitat d'Arts (que ofereix dues vies):

                    a) Arts plàstiques, imatge i disseny

                    b) Arts escèniques, música i dansa

  • Modalitat d'Humanitats i Ciències socials
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia


Els alumnes han de triar-ne una.

 

 


Xarxes socials: